Head Body Tables
Kategoriler
Gizlilik Politikası

is bu Gizlilik Politikasi’nin amaci, Sahibindenbak Ayaroglu Yatirim ve Ticaret Anonim sirketi (“Sahibindenbak” veya “sirket”) tarafindan yönetilmekte olan http://www.sahibindenbak.com  adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanimi sirasinda elde edilen ve/veya üçüncü kisilerden al?nan kisisel verilerin kullansmina iliskin kosul ve sartlari tespit etmektir. isbu Gizlilik Politikasi’nda tanimlanmayan ifadelerin yorumlanmasinda Kullanim ve Üyelik Sözlesmesi’ndeki tanimlar dikkate alinacaktir. Kullanicilar,  Üyelik Sözlesmesi’ni kabul etmeleri üzerine isbu Gizlilik Politikasi’ni da kabul etmis sayilacaktir. Bununla beraber isbu gizlilik politikasi ayni zamanda üyelik iliskisi disinda kullanicilarin kisisel verilerinin i?lenmesine iliikin bilgilendirme niteligini haizdir.    

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanici’larin isbu Gizlilik Politikasi hükümlerini bizzat onaylamalari gerektigini kabul etmektedir. Bu dogrultuda Kurumsal Üye belirleyecegi her alt kullanicidan:

  • Onay alinacagini,
  • Onay alinmazsa, Alt Kullanici’nin Portal’i kullanamayacagini
  • Her bir Alt Kullanici için ayri ayri onay alinacagini taahhüt eder.

Sahibindenbak, teknolojiye yatirim yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamalari ile internet alaninda Kullanicilarina daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalismaktadir. Sahibindenbak, bu amacini gerçeklestirebilmek için Kullanicilarin kisisel verilerini  detaylari açiklanan kapsam ve kosullarda islemektedir.

Veriler Nasil Elde Edilmektedir?

Sahibinden, daha etkin bir sekilde çalismak ve size en iyi deneyimi sunmak için kisisel verilerinizi toplamaktadir. Verileriniz, asagidaki yöntemler kullanilarak toplanmaktadir:

·           Dogrudan Tarafimiza Vermis Oldugunuz Veriler: Hizmet’in ifasi için ve Portal’in kullanimi öncesinde veya sirasinda, Sahibindenbak'a Kullanicilarin kendi inisiyatifleri dogrultusunda verdikleri kisisel verileri ifade eder. Bu kisisel veriler, dogrudan Kullanicilar tarafindan Sahibindenbak'a verilen tüm kisisel verileri kapsar. Örnegin, ad-soyad, iletisim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

·           Platformumuzu Kullandiginiz Zaman Elde Ettigimiz Veriler: Sahibindenbak'in sundugu hizmet sirasinda, belirli yazilim ya da teknolojik araçlar vasitasiyla Kullanicilarin kullanim aliskanliklarina iliikin kisisel verileri kapsamaktadir. Örnegin, konum verileri ve sik kullanilanlar ile birlikte ilgi alanlari ve kullanim verileri bu tür verilere girmektedir.

Sahibindenbak, online davranissal reklamcilik ve pazarlama yapilabilmesi amaciyla siteye gelen kullanicinin üye olmasalar dahi sitedeki davranislarini tarayicida bulunan bir cookie (çerez) ile iliskilendirme ve görüntülenen sayfa sayisi, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayisi gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanimlama hakkini haizdir. Daha sonra bu kullaniciya sitede ya da Görüntülü Reklam Agi’ndaki diger sitelerde, kullanicilarin ilgi alanlarina göre hedefe yönelik reklam içerigi gösterilebilir.

Google AFS reklamlarinin Sahibindenbak'a yönlendirilmesi esnasinda Google kullanicilarin tarayicisina çerez yerlestirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amaci ile web isaretleri kullanabilir.

Verilerin toplanmasna iliskin detayli bilgiyi bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadir?

Sahibindenbak, yukarida belirtilen metotlarla Kullanicilardan çesitli statik (sabit) ve dinamik (degiiken) veriler toplamaktadir. Sahibindenbak'in topladigi veriler, kullandigi hizmetler ile özelliklere baglidir..

isbu Sahibindenbak tarafindan sunulan Hizmetler kapsaminda islenen ve 6698 Sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu uyarinca isel veri sayilan verilerin hangileri oldugu ada gruplar halinde siralanmistir. Aksi açikça belirtilmedikçe, isbu Gizlilik Politikasi kapsaminda arz edilen hüküm ve kosullar kapsaminda “kisisel veri” ifadesi  yer alan bilgileri tanimlamaktadir. Ad ve iletisim Bilgileri: Ad, soyadi, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numaras? (ulusal kimlik numaras?), kimlik fotokopisi ve diger benzer veriler. Kimlik Dogrulama Bilgileri: Kullanicilarin üyelik bilgileri, kimligi do?rulamak için ve hesaba eri?imi saglamak için kullanilan parolalari, Kullanici Adi, kontak bilgileri, parola ipuçlari, Kullanici numaralar?, ilan numaralar?. Demografik Veriler: Do?um tarihi, yas, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.

·           Kullanim Verileri ve Sik Kullanilanlar: Çesitli yazilim ve teknolojik araçlar vasitasiyla cihazlarinizdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak üzere Sahibinden’i veya Çagri Merkezlerini arama nedenleriniz, emlak endeksi kullanim bilgileri, ürünün kullanildigi tarih ve saat verileri, endeks sorgusu olusturulan il, ilçe, mahalle, Portal üzerinden bakilan ürünler, metrekare fiyatlari, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüs metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giris tarihi, kullanilan Doping türü, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri,  girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanlarin kategorileri, hizmet kullanimi sirasinda olusan hatalar ve benzeri veriler.

·           Ödeme Verileri: Ajans ve müsteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyad?- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alinan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarasi, fatura numarasi, fatura tutar?, fatura kesim tarihi gibi veriler.

·           içerik Verileri: Markanin sahte olmadigina dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürünün kisiye ait oldusunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu, ruhsat, marka tescil belgesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açiklamasi, çözüm açiklamasi, memnuniyet, bildirim nedeni, müsteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanimi sirasinda belirtilen hata içerigi, ara bilgi gibi benzer durumlar

Toplanan Veriler Hangi Amaçla Kullanilmaktadir?

işbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözle?mesinde yer alan amaçlar dogrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Ki?isel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve  detaylar? belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla şleneceklerine dair detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Ad ve iletişim Bilgileri: şirket içi degerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, , tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri dogrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılıgın tespit edilmesi;

Kimlik Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi degerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi;

Konum verileri: Denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Sahibindenbak tarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Sahibinden ve işbirligi içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara dogrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Sahibindenbak, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettigi yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için  kaynak hizmet saglayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çagrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basim sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sinirli olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Güvenligine iliskin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Sahibindenbak, Kullanicilar hakkinda elde ettigi kisisel verileri bu isbu Gizlilik Politikasi ve 6698 Sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu hükümlerine aykiri olarak baskasina açiklamayacaktir ve isleme amaci disinda kullanmayacaktir. Sahibinden, isbu Gizlilik Politikasi hükümleri uyarinca dis kaynak hizmet saglayicilarla Kullanicilar’a ait kisisel verilerin paylasilmasi durumunda, söz konusu  kaynak tedarikçilerinin de isbu madde altinda yer alan taahhütlere riayet edecegini beyan eder.

Ancak Portal üzerinden baska uygulamalara link verilmesi halinde, Sahibinden uygulamalarin gizlilik politikalari ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk tasimamaktadir.

Bize Nasil Ulasabilirsiniz?

Kullanici, isbu Gizlilik Politikasi’na konu bilgilerinin tam, dogru ve güncel oldu?unu, bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi halinde bunlari derhal www.sahibindenbak.com adresinden güncelleyecegini taahhüt eder. Kullanici’nin güncel bilgileri saglamamis olmasi halinde Sahibindenbak'in herhangi bir sorumlulugu olmayacaktir.